Budowa sieci Światłowodowych

Zajmujemy się budową sieci światłowodowych

Budowa linii światłowodowej napowietrznej :

-projektowanie i planowanie szkieletu sieci światłowodowej
-montaż uzbrojenia potrzebnego do podwieszenia światłowodu na słupach
-montaż nasłupowych
-podwieszenie kabla światłowodowego magistralnego
-podwieszenie kabla światłowodowego klienckiego
-wykonanie instalacji światłowodowej klienckiej

Budowa lini światłowodowej napowietrznej jest jednym z najlepszych rozwiązań stosowanych na terenach miejskich, przemysłowych I obszarach wiejskich, gdzie nie istnieją podziemne trasy kablowe a ich budowa jest zwyczajnie nie opłacalna.

Budowa kanalizacji teletechnicznych oraz montaż tras kablowych podziemnych:

– projektowanie kanalizacji teletechnicznych
– budowa kanalizacji telefonicznej pierwotnej
– budowa studni kablowych
– budowa rurociągów kablowych
– montaż tras kablowych podziemnych
– połączenia tras kablowych podziemnych
– pomiar tras kablowych podziemnych

W ramach szeroko pojętych usług telekomunikacyjnych oferujemy budowę kanalizacji teletechnicznych. Zespół wykwalifikowanych pracowników wyposażonych w profesjonalne narzędzia wspierani przez ciężki sprzęt realizują nawet najtrudniejsze inwestycje. Dotychczasowe doświadczenie pozwala nam na dokładne zaplanowanie robót I sprecyzowanie potrzeb naszych klientów.