Budownictwo Telekomunikacyjne
Zajmujemy się budową i konserwacją sieci telekomunikacyjnych radiowych, kablowych oraz światłowodowych.
Posiadane przez nas uprawnienia SEP i PPN pozwalają nam na wykonywanie prac na słupach niskiego napięcia bez konieczności wyłączania przesyłu prądu co w każdym przypadku jest niepotrzebnym generowaniem kosztów budowy np. napowietrznych linii światłowodowych. Uprawnienia wysokościowe oraz UDT na zwyżki / podnośniki koszowe które posiadamy umożliwiają nam na bezpieczne i szybkie wykonywanie prac na wysokościach. Stale uczestniczymy w kursach i szkoleniach aby doskonalić swoje umiejętności i wiedzę do takich kursów zaliczamy także skończone przez nas kursy spawania światłowodów oraz pomiarów reflektometrem.

Budowa linii światłowodowej napowietrznej :

-projektowanie i planowanie szkieletu sieci światłowodowej
-montaż uzbrojenia potrzebnego do podwieszenia światłowodu na słupach
-montaż nasłupowych
-podwieszenie kabla światłowodowego magistralnego
-podwieszenie kabla światłowodowego klienckiego
-wykonanie instalacji światłowodowej klienckiej

Budowa linii światłowodowej napowietrznej jest jednym z najlepszych rozwiązań stosowanych na terenach miejskich, przemysłowych i obszarach wiejskich, gdzie nie istnieją podziemne trasy kablowe a ich budowa jest zwyczajnie nie opłacalna.

Serwis tras światłowodowych :

– lokalizacja i usuwanie awarii oraz uszkodzeń
– konserwacja sieci i infrastruktury telekomunikacyjnej
– wykonywanie pomiarów testowych sieci
– diagnostyka gotowych instalacji światłowodowych
– wykonywanie pomiarów okresowych
– inwentaryzacja infrastruktury telekomunikacyjnej
– prowadzenie pełnej dokumentacji sieci

Budowa kanalizacji teletechnicznych oraz montaż tras kablowych podziemnych:

-projektowanie kanalizacji teletechnicznych
– budowa kanalizacji telefonicznej pierwotnej
– budowa studni kablowych
– budowa rurociągów kablowych
-montaż tras kablowych podziemnych
-połączenia tras kablowych podziemnych
-pomiar tras kablowych podziemnych

Budowa i konserwacja radiowych sieci szerokopasmowych :

-projektowanie łącza opartego o radiolinie oraz rozległych sieci radiowych
-przygotowywanie dokumentów legalizacyjnych
-montaż, serwis oraz utrzymania sieci radiowych